سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
محصولات
docx
پایان نامه بررسی جغرافیایی مواد مخدر در کلان شهر تهران
5,000 تومان

پایان نامه بررسی جغرافیایی مواد مخدر در کلان شهر تهران


یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر به منظور و با هدف «بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران»

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۵    بازدید : 1583    نویسنده : مدیر
docx
بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه
5,000 تومان

بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه


خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع صنعتی تاثیر انکار ناپذیری داشته است.

ادامه مطلب
تاریخ : ۹ / مرداد / ۱۳۹۵    بازدید : 2087    نویسنده : مدیر
docx
تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب
10,000 تومان

تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب


ممکن است اضطراب را نوعی درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت ه اضطراب یک محرک بسیار قوی است امکان دارد این محرک مضر باشد و این خودبستگی به درجه شخصیت افراد که متوجه فرد است اضطراب متعادل یا نرمال آن است که به شدت عکس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و این خود مفیداست زیرا شخص را وادار می سازد که با موفقیت ، خطرات را از خود دفع کند و بنابراین مقدار معتدل اضطراب برای رشد و تکامل صحیح شخصیت لازم است و در واقع هیچ فرد بشری نیست که مقداری اضطراب نداشته باشد که توجه به تفریحها و علائق آدمی باشد موسیقی و نقاشی گاهی اوقات می تواند تاثیر مثبت جهت کاهش عوامل روانی و مشکلات روحی در افراد باشد که در تحقیق حاضر به نوع علاقه به موسیقی پاپ و تاثیر آن در کاهش اضطراب به همین موضوع پرداخته و اگر با این عملکرد ها بتوان مقدار اضطراب را کاهش داده و فرد را به سلامت روانی سوق دهیم

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 2082    نویسنده : مدیر
docx
رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی
5,000 تومان

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی


پژوهش حاضر بررسی میزان سخت رویی ( تعهد ، کنترل ، چالش ) برنا امیدی در دانشجویان کشاورزی و روانشناسی است . از نظر بسیاری از پژوهشگران افرادی که سخت رویی بالایی دارند هنگام بروز مشکل بیشتر از روش مقابله گفتاری استفاده می نمایند .سخت رویی یک مفهوم روانشناختی است که به شیوه های خاص و با ثبات فرد واکنش های او با رویدادهای استرس زای زندگی اشاره دارد . این سازه شخصیتی از سه مولفه تعهد ، کنترل و چالش تشکیل شده : 1 ـ تعهد نشان دهنده اعتقاد فرد به ارزشمند و معنا دار بودن فعالیت هایش و احساس عمیق و در آمیختگی با این فعالیت است 2 ـ کنترل بر عقیده است که تجارب زندگی قابل پیش بینی و کنترل است 3ـ چالش اشاره دارد به اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی بوده و فرصتی برای رشد فراهم می آورد .

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1752    نویسنده : مدیر
docx
بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان قبل امتحانات و در حین امتحانات
4,500 تومان

بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان قبل امتحانات و در حین امتحانات


این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت.

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1524    نویسنده : مدیر
docx
بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان
7,500 تومان

بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان


هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر روی موفقیت های تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که انگیزه های درونی مانند وضعیت اقتصادی خانواده و مرفه بودن و یا خود خانواده، وضعیت عاطفی خانواده، دوری از محیط خانه، که تمام این عوامل جزء انگیزه های درونی فرد به حساب می آید. می تواند هر کدام تاثیر مثبت یا منفی بر روی موفقیت دانشجو بگذارد یا نه.

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1617    نویسنده : مدیر
docx
تاثیر جو روانی و اجتماعی کلاس بر پیشرفت تحصیلی
8,000 تومان

تاثیر جو روانی و اجتماعی کلاس بر پیشرفت تحصیلی


برای اینکه مسئله ممکن باشد لازم است که مؤلفه های سازنده ادراک و انتظار جو کلاس معین گردد سه مؤلفه کلی برای جو روانی _اجتماعی کلاس تعیین می کنند .1- بعد تعامل افراد مشارکت ،ارتباط معلم شاگرد و ارتباط شاگرد با شاگرد .2_ بعد تحولی و به پیشرفت تحصیلی توافق شده به کار و به هدف 3_ بعد نگهداری مستقیم چیزی که به سازمان دهی مقررات و تغییر وابسته است (سیر کمالی ،1372 ).مؤلفه های که برای گروه بندی جزئیات مشمول جو روانی _ اجتماعی کلاس ذکر کرد به قرار زیر است مشارکت ، دلبستگی مقابل شاگرد _ شاگرد ، برخورداری از پشتیبانی معلم ، اهمیت به کار و تکلیف ،نظم و سازندهی ،مقررات ،نو آموزی ،و بر ضرورت تحقیق در این نهفته است که آموزش بر اساس علاقه به دنبال خود موفقیت و کسب لذت همراه دارد و این موفقیت به دنبال خود موجب پیشرفت تحصیلی می گردد و پیشرفت تحصیلی موجب علاقه دانش آموزان به تحصیل و ادامه آن می شود .

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1846    نویسنده : مدیر
docx
بررسی رابطه بین عناصر سبک های عشق صمیمیت شهوت و تعهد و رضایت زناشویی
8,000 تومان

بررسی رابطه بین عناصر سبک های عشق صمیمیت شهوت و تعهد و رضایت زناشویی


پس از بررسی های آماری بر روی سه فرضیه پژوهش ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون ، نتایج نشان داد . که بین عنصر صمیمیت سبکهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی معنا داری ، در سطح 96 /0 = rکه نمایانگر همبستگی خیلی بالا و کامل است ، وجود داشت . و این در حالی بود که بین عناصر شهوت سبکهای عشق در رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنا دار در سطح 39 /0 ـ = r بدست آمد . و همچنین بین عنصر تعهد سبکهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنادار در سطح 74 /0 ـ = rبدست آمد .

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 2505    نویسنده : مدیر
docx
بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران
5,000 تومان

بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران


در پژوهش حاضر نقش مهم آموزش پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی کودکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.آموزش و پرورش کودکستانی اولین مرحله از آموزش و پرورش رسمی است که هدفهاو محتوای و برنامه و روشها و ابزارهای خاصی خود را دارد و پایه مهمی برای سایر دوره های آموزش و پرورش عمومی است در این مرحله از آموزش دورهای که مخصوص کودکان پنج و شش ساله است دوره آمادگی برای ورود به دبستان یا اصطلاحأ دوره پیش دبستانی نامیده می شود که اساسأ زیر نظارت آموزش و پرورش است در این دوره است که کودکان برای اولین بار از استقلال خویش بهره می گیرند . در این دوره است که نقش نهاد خارج از محیط خانواده یعنی نقش کودکستان در رشد و پرورش و یادگیری کودک اهمیت می یابد ولذا برنامه ریزی منسجم وهدفدار آموزش وپرورش ضرورت بیشتری پیدا می کند.

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1779    نویسنده : مدیر
docx
بررسی میزان افسردگی دختران دانشجو و پسران دانشجو
8,000 تومان

بررسی میزان افسردگی دختران دانشجو و پسران دانشجو


پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کیله دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می ­باشد. نمونه پژوهش شامل 60 نفر بوده که 30 نفر از دختران و 30 نفر از پسران دانشجو بوده که این پژوهش به روش نمï

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 2384    نویسنده : مدیر
docx
بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان
5,000 تومان

بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان


بررسی رابطه بین جلب توجه مردم و رفتار نابهنجار، بررسی رابطه بین عصبانیت و رفتارنابهنجار بررسی رابطه بین گذراندن اوقات فراغت و رفتار نابهنجار (وندالیسم) وندالیسم در زمره ی آن دسته از انحرافات و بزهکاری هایی است که در جامعه به وجود آمده است آنچه در تئوریها و پژوهش های مربوط به...

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1762    نویسنده : مدیر
docx
بررسی علل همسر آزاری در ایران
6,000 تومان

بررسی علل همسر آزاری در ایران


خشونت خانوادگی پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است . در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است . در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد . می توا

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1838    نویسنده : مدیر
docx
بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان در دانشگاه
6,500 تومان

بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان در دانشگاه


حجاب پوششی است که زن را ملزم می کند که بدن خود را از نگاه نامحرمان بپو شاند و زن و مردی که این حجاب را ر عایت نکنند دچار بد حجابی شده و جامعه و همین طور خودشان را دچار ناامنی می کنند. به مساله حجاب در همه ی ادیان الهی تاکید فراوان شده است. اسلام طرفدار آن است که زن در حضور بیگانه ...

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1416    نویسنده : مدیر
docx
آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن
6,500 تومان

آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن


دوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد. کنترل رفتارها مطابق با معیاری و ملاک های مورد قبول دیگان از سوی مراجع مختلف خارجی، شیوه ای است که با

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1982    نویسنده : مدیر
docx
تاثیر بازی گروهی بر رشد اجتماعی
8,000 تومان

تاثیر بازی گروهی بر رشد اجتماعی


کودکان خردسال نمی­توانند افکار و عقاید و احساسات خود را به وضوح ازطریق کلمات و گفتار بیان کنند. بازی بخش عمده­ای از زندگی کودک پیش دبستانی را تشکیل می­دهد و باعث رشد شخصیت او می­گردد. موجبات شادی و لذت و انبساط خاطر کودک را فراهم می­کند. همکاری و نوع دوستی و اطلاعات و قوانین را به کودک یاد می­دهد، دامنه تجسم و قصور او را می­گستراند و کودک را به مشاغل گوناگون آشنا می­سازد.

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1418    نویسنده : مدیر
docx
بررسی برخی از عوامل موثر در بلوغ اجتماعی در نوجوانان
8,000 تومان

بررسی برخی از عوامل موثر در بلوغ اجتماعی در نوجوانان


بلوغ اجتماعی عبارتست از رسیدن فرد به هویت، استقلال و خودکفایی و گذر از منِ فردی بسوی منِ اجتماعی. به دلیل آنکه این مسائل اساسی ( هویت، استقلال و خودکفایی ) در نوجوانی آغاز می شود و رنگ می گیرد در زمینۀ بلوغ اجتماعی و نوجوانی مهم و مؤثر هستند.

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1749    نویسنده : مدیر
docx
بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
5,000 تومان

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی


اشغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهمترین عوامل موثر ارزشمند اقتصادی و اجتماعی جامعه و تامین کننده سلامت روانی انسان ها و نیل به خود کفاوی مملکت و بی نیازی از دیگران محسوب می شوند. اشغال یکی از اساسی ترین فعالیت های زندگی انسان به شمار می رود و هر فردی به خاطر ا

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1559    نویسنده : مدیر
docx
تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی جوانان
7,000 تومان

تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی جوانان


مسئله ماهواره در سطح بین الملل در سال 967 در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه است

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1700    نویسنده : مدیر
docx
گزارش کارآموزی آموزشگاه زبان
5,500 تومان

گزارش کارآموزی آموزشگاه زبان


شاید یادگیری زبان انگلیسی مهمترین گام در ارتقاء کیفیت زندگی شما باشد.آیا هیچ فکر کرده اید که دسترسی به اطلاعاتی که دیگران از آن بی بهره اند، چقدر می تواند جالب باشد؟ یا صحبت کردن با افراد جالبی که دیگران نمی توانند با آنها ارتباط برقرار کنند؟

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1834    نویسنده : مدیر
docx
بررسی ویژگی های شخصیتی مانند افسردگی اضطراب کمرویی
8,500 تومان

بررسی ویژگی های شخصیتی مانند افسردگی اضطراب کمرویی


هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگی های شخصیتی مثل اضطراب و افسردگی و کمرویی بر روی فرزندان و یا به عبارتی ترتیب تولد است که آیا بین ویژگی های شخصیتی و ترتیب تولد رابطه معنی داری وجود دارد و آیا فرزندان اول و آخر از لحاظ اضطراب و افسردگی وکمرویی با هم تفاوت دارند یا نه . این صورت که فرزندان آخر نسبت به فرزندان اول کم اضطراب تر –کم افسرده و کم رو هستند یا نه که جزء اهداف تحقیق حاضر به شمار می روند .

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1811    نویسنده : مدیر
docx
رابطه های باورهای دینی و ازدواج موفق
8,500 تومان

رابطه های باورهای دینی و ازدواج موفق


انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برتر موجودات دارای ویژگی ها و صفاتی است، که این موجود را از سایر موجودات برتر ساخته است. یکی از خصوصیات و برتری ها داشتن عقیده و نظر و آراء درباره دنیا و آخرت است که اضولاً انسان کیست؟ و از کجا آمده است؟ و به کجا خواهد رفت؟ و هدف از این خلقت چیست؟

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1608    نویسنده : مدیر
docx
بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان
5,000 تومان

بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان


در جهان امروز رشد شتابان جمعیت مایه اصلی نگرانی های بشر در آینده را تشکیل می دهد ، روند سرسام آور افزایش جمعیت از یک سوو محدودیت منابع از سوی دیگر دست اندکاران امر توسعه را با شگفتی و سر در گمی روبرو ساخته است به طوری که در صورت نبود منابع لازم برای توسعه و یا عدم تجهیز آن ها در ...

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1818    نویسنده : مدیر
docx
مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان
4,500 تومان

مقاله بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان


یکی از مهم ترین صفات بشری برای رسیدن به هدف هایی که انسان در پیش دارد عزت نفس است برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت ...

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1395    نویسنده : مدیر
docx
بررسی رابطه سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران
7,500 تومان

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران بر اساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران


این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه ...

ادامه مطلب
تاریخ : ۸ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1770    نویسنده : مدیر
docx
بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی
7,500 تومان

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی


طبقه اجتماعی از مردمی که دارای قدرت، منزلت و امتیاز تقریبأ یکسانی برخوردارند،تشکیل می شود. موقعیت طبقاتی به طور تمام و کمال بر همه ی جنبه های زندگی مردم از جمله : دیدگاه های سیاسی، رفتارهای جنسی، عضویت در گروه ها،نوع غذا و انتظار از زندگی مردم اثر می گذارد. در واقع با توجه به دامنه نفوذ تفاوت های طبقاتی، می توان گفت که ارزش ها و گرایش های کودکان متأثر از موقعیت طبقاتی والدینشان است.

ادامه مطلب
تاریخ : ۸ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 2252    نویسنده : مدیر
docx
بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
6,500 تومان

بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


انگیزه دینداری یک انگیزه روانی است که ریشه در فطرت و سرشت انسان دارد. زیرا انسان در اعماق وجود خود انگیزه ای را احساس می کند که او را به تحقیق و تفکر درباره ی آفریدگار خویش و جهان هستی چاره جویی از او پناه بردن به او را می دارد و به هنگام فشار مشکلات و گرفتاری های زندگی از او کمک می خواهند اصولاً انسان امنیت و آرامش خویش را در حمایت و سرپرستی خداوند از خود می یابد.

ادامه مطلب
تاریخ : ۶ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1645    نویسنده : مدیر
docx
بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
3,500 تومان

بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


هدف این پژوهش بررسی و مقایسه هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان شهر تهران می باشد. هیجان پدیده ای است که هر روزه در برخورد تن و روان ملاحظه می گردد و مسائلی مانند عشق ، کینه ، نفرت و ... موضوع هیجان را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب
تاریخ : ۵ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 1680    نویسنده : مدیر
pdf
کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل
3,500 تومان

کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل


تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

ادامه مطلب
تاریخ : ۴ / تیر / ۱۳۹۵    بازدید : 6259    نویسنده : مدیر
 • 65 مورد / صفحه 1 از 3

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال